สอบหัวข้อ+รายงานความก้าวหน้าหัวข้อซีเนียร์โปรเจ็ค นิสิตไมต์แล็ป รุ่นรหัส 53 -- 10 ธค 56 (2)

เผยแพร่โดย อานนท์ รุ่งสว่าง


Description
CPE 5 years ago — 502 views

ได้รับความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำจาก ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
..
ปราโมทย์ ธีรเศรษฐมานะกุล
Embed (Show)
Comment
Report Video

Please select the category to report this video.