สอบหัวข้อ+รายงานความก้าวหน้าหัวข้อซีเนียร์โปรเจ็ค นิสิตไมต์แล็ป รุ่นรหัส 53 -- 10 ธค 56

เผยแพร่โดย อานนท์ รุ่งสว่าง


Description
CPE 4 years ago — 809 views

ได้รับความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำจาก ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
..
คุนัช ฉัตรมงคลพร
วิวัฒน์ นิ่มสนิทนันท์
วรรธนะ สุขโพธิธรรม
จิรายุส เจียรภักดี
Embed (Show)
Comment
Report Video

Please select the category to report this video.